Образовательный портал Claw.ru
Всё для учебы, работы и отдыха
» Шпаргалки, рефераты, курсовые
» Сочинения и изложения
» Конспекты и лекции
» Энциклопедии

85

Вагони пасажирські

8429

9950

7899

79

Вагони вантажні

174939

170256

166655

98

2.3. Прогноз вантажних та пасажироперевезень за всіма видами сполучень на період до 2010 року

За останнє десятиліття залізничний транспорт України поглибив спеціалізацію на перевезенні вантажів. Така спеціалізація вимагає посиленої уваги до удосконалення галузевої і територіальної структури вантажопотоків, підвищення ефективності вантажних перевезень, чіткої взаємодії з іншими видами транспорту в змішаних зв'язках.

У Київським, Одеському, Дніпропетровськом, Запорізьких, Херсонському, Маріупольським і багатьох інших транспортних вузлах налагоджена тісна взаємодія залізничного транспорту з автомобільними, морським, річковим видами транспорту, що сприяє безперебійному рухові спеціалізованих вантажопотоків. Підприємства, що здійснюють перевізну діяльність, жорстко зв'язані між собою єдиним технологічним процесом по всій території України, що обумовлює їхню взаємну залежність, як у виробничому, так і в господарському відношенні.

В обсязі вантажних перевезень переважають масові вантажі (понад 60%), що транспортуються великими партіями на значні (більш 600 км) відстані, близько 80% вантажів перевозиться в границях двох або більше залізниць.

Головне місце в структурі вантажних відправлень займає кам'яне вугілля, обсяг якого в 1997 році склав 85 млн. т. Крім цього, за рік перевозять 7 млн. т. коксу. Серед головних споживачів вугілля західна, північна і південна частини України. Вивозиться вугілля за межі країни – у європейську частину Росії, Бєларусь, Прибалтику, Молдову.

Друге місце в загальному обсязі вантажоперевезень залізничного транспорту України займають мінеральні будівельні матеріали. У 1997 році їх було перевезено 59 млн. т. (20% вантажів, перевезених залізничним транспортом). Виключення складають тверді кристалічні матеріали, що доставляють з районів їхнього видобутку (Житомирська, Ровенська й ін. області) у місця територіально зосередженого споживання. Будівельний пісок направляється в основному з півночі на південь, де в багатьох районах родовищ цього будівельного матеріалу немає. Виробництво цементу зосереджене в Донбасі, Прикарпатті, Ровенській, Хмельницькій і Харківській областях.

Третє місце в структурі перевезень займають руди, головна роль у транспортуванні яких належить залізній руді. Основним центром видобутку залізної руди є Кривій Ріг, відкіля вона відправляється на підприємства Наддніпрянщини і Донбасу. У 1997 році було відправлено 52 млн. т. руди. Крім залізних руд перевозяться також марганцеві руди з Марганцю (Дніпропетровська область) і інших родовищ. Україна відправляє залізні і марганцеві вантажі і за рубіж. У країни Східної Європи вони доставляються з родовищ Наддніпрянщини. Найбільша кількість залізорудної сировини надходить у Польщу, Чехію, Словаччину і Румунію.

Мінерально-сировинні ресурси відправляються закордонним споживачам в основному залізничним транспортом.

Україна - важливий регіон виробництва чорних металів. Чавун і різні марки стали відправляються з центрів чорної металургії (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривій Ріг, Донецьк, Макіївка, Маріуполь) у центри машинобудування. Обсяг відправлень чорних металів у 1997 році складав 26 млн. т.

П'яте місце щодо відправлень займають нафтові вантажі (15 млн. т). Вони доставляються, крім трубопровідного транспорту, залізницею з Поволжя, Західного Сибіру, Північного Кавказу на нафтопереробні підприємства, а відтіля продукти переробки нафти йдуть до споживачів.

Таким чином, названі види вантажів займають основне місце в структурі перевезень залізничним транспортом (80%). Далі йдуть зерно і продукти перемелу, мінеральні добрива, ліс і інші вантажі.

Отже зробимо висновок і розділимо вантажопотік по основних напрямках.

Внутрішні потоки окремих видів вантажів залізничним транспортом мають такі напрямки:

• вугілля з районів Донбасу (Донецька залізниця) іде до електростанцій практично у всіх областях України, а також до коксових батарей у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях (а також для комунальних потреб - практично у всі області України);

• залізна руда з району Кривого Рогу іде до металургійних заводів Придніпров'я і Донбасу;

• нафтопродукти - від нафтопереробних заводів до мережі розподілу;

• мінерально-будівельні матеріали - від придніпровських кар'єрів і кар'єрів Житомирської області до обласних центрів і пунктів будівництва;

• мінерально-хімічні добрива і хімічна продукція - від заводів в Одеській, Львівській, Донецькій областях до споживачів у всіх областях;

• метали - від заводів Придніпров'я, Донбасу до машинобудівних підприємств у Придніпров'ї, Донбасі, у Київській, Харківській та інших областях.

Експортні потоки окремих видів вантажів зв'язані з поставками:

• залізної руди - із Криворіжжя до західного кордону і морських портів України;

• металів - від заводів Придніпров'я до морських портів України;

• вугілля - із Донбасу до морських портів України;

• хімічні і мінеральні добрива і хімічні напівфабрикати - від заводів Донбасу, Львівської і Сумської областей до морських портів України.

Імпортні потоки пов'язані, головним чином, із поставками вантажів із Росії: нафти і нафтопродуктів, вугілля, хімічних і інших видів вантажів.

Транзитні потоки пов'язані також, в основному, з проходженням вантажів з Росії до західного кордону України (через Львівську залізницю) і до морських портів України. Це в основному потоки металів, вугілля, хімічних та інших вантажів.

Зробимо прогноз вантажних перевезень за всіма видами сполучень на період до 2010 р.

Експорт вантажних перевезень

Прогноз міжнародних вантажних перевезень на залізничному транспорті України виконаний з урахуванням:

• зростання експортного потенціалу країни;

• зміцнення економічних зв'язків України з країнами СНД і Балтії;

• розширення інтеграційних процесів в економіці України з країнами Європи й іншими регіонами світу;

• розвитку світового виробництва і розвитку світової торгівлі;

• зниження матеріалоємності й енергоємності виробництва промислової продукції;

• зростання виробництва імпортозамінюючої продукції;

• розвитку нових схем транспортування з появою нових економічних зв'язків у регіонах світу, у реалізації яких можуть використовуватися міжнародні транспортні коридори держави.

Зростання експортного потенціалу України передбачається за рахунок структурної перебудови виробництва в промисловості та агропромисловому секторі. На кінець перспективного періоду (2010р.) обсяги виробництва промислової продукції зростуть до рівня 2000 р. у 2,0 рази (в оптимістичному варіанті) або в 1,65 рази (у песимістичному варіанті), а продукція сільськогосподарського виробництва зросте відповідно в 1,25 рази (в оптимістичному варіанті) або в 1,16 рази (в песимістичному варіанті).

При встановленні взаємовигідних відносин України з державами СНД, товарообіг між державами зросте в 2010 р. у 1,62-1,75 рази при зростанні загального торговельного експортно-імпортного обігу держави в 1,55-1,75 рази.

Головними позиціями українського експорту є продукція металургійного, хімічного виробництва й аграрно-промислового сектору, що значною мірою залишиться й у перспективі, але вагома частина буде припадати на продукцію машинобудівного комплексу.

Загальні обсяги перевезень залізничним транспортом у міжнародному сполученні зростуть в 2010 р. порівняно з 2000 р. на 26 - 32%, а експортних вантажів - на 16 - 19% (табл. 3.1). Прогнози перевезень окремих вантажів залізничним транспортом України в міжнародному сполученні наведені в табл. 3.2.


Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат на тему мыло, открытия реферат, дипломная работа персонал.


Категории:
Предыдущая страница реферата | 29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 |


Поделитесь этой записью или добавьте в закладки

   Рефераты от А до Я